Eco Baltic - efektywne i ekologiczne oczyszczanie kanalizacji

Adres e-mail

ecokornacki@gmail.com

Numer telefonu

+48 512 149 569

Usuwanie zapachów z przepompowni ścieków

Usuwanie zapachów z przepompowni ścieków - ECO Baltic blog

Usuwanie zapachów z przepompowni ścieków jest kluczowym elementem w systemach kanalizacji przemysłowej. Aby zminimalizować uciążliwość zapachowe, stosuje się różne rozwiązania, takie jak filtry antyodorowe w studniach rozprężnych czy komorach przepompowni ścieków. Ważne jest również monitorowanie czasu przetrzymania ścieków w przewodzie. Są to tylko niektóre z metod, które pozwalają na zniwelowanie przykrego zapachu. Co więcej możesz […]